Årsmöte verksamhetsår 2020

Måndag 15 mars kl 19.00 kommer årets årsmöte att hållas avseende verksamhetsåret 2020.

Detta genomför vi denna gång som Teamsmöte då pandemin inte tillåter oss att träffas i en lokal. Se kallelse, som dessutom har gått ut via mail, för mer information.

Teams kan laddas ner, gratis, från nätet och är en Microsoft produkt som i mycket har ersatt Skype. Dessutom kan man ladda ner det som en app på sin smarta mobil, Android eller IPhone.

Ingen föranmälan behövs utan de som ansluter till mötet kommer att räknas in i röstlängden.

Inbjudan till Årsmötet för anslutning via Teams kommer att skickas ut under vecka 10 tillsammans med årsmöteshandlingar. Det går dessutom deltaga i Teams med sin mobil, med nedladdad app, eller bara ringa upp det nummer som står i inbjudan till Teamsmötet.

Mycket välkomna !